Labo darbu nedēļa

 Labo darbu nedēļā Sesavas pamatskolas  bērni sakopa Sesavas baznīcas apkārtni.